Succesvol 2 op 1 coronaproof Sociaal Tuinieren in Amsteldorp

22-5 Amsteldorp contact via het raam

Op vrijdagmiddag 22 mei ging een enthousiaste groep van 11 vrijwilligers (via Stichting Present) aan de slag met het opknappen van 5 tuinen in Amsteldorp bij kwetsbare huishoudens. De bewoners hadden zich aangemeld voor het project NL DOET op 13 maart met de vraag of hun tuin weer fleurig gemaakt kon worden. Op die ‘vrijdag de 13e’ begon de lockdown en werden alle activiteiten landelijk afgezegd.
Voor vrijdag 22 mei meldden zich wederom 11 vrijwilligers, ditmaal ‘met groene vingers’, omdat binnen de richtlijnen van het RIVM tuinwerk werd gestimuleerd, maar intensieve begeleiding lastig was. Enkele dagen eerder maakten Bart Maggré van Present en Robertien Aberson (coordinator project Sociaal Tuinieren) een ronde langs alle adressen. De bewoners waren heel blij dat we hun tuin na 2 maanden toch konden gaan aanpakken! Maar wat stond het onkruid hoog en wat waren de struiken uitgegroeid. De vrijwilligers hebben keihard gewerkt en 4 van de 5 aangemelde tuinen zijn opgeschoond. Tientallen zakken groenafval konden we wegbrengen.

Amsteldorp 22-5

De bewoners konden contact maken via het raam. Een blije bewoner trakteerde op cola en nootjes, een ander had ook frisdrank klaar gezet, want het was een warme dag. Door het mooie weer was er ook contact met andere buurtbewoners en de vrijwilligers matchten goed samen. Een sympatieke heer die heel blij was dat we zijn tuin opknapten gaf aan alle helpers een doos chocola met de woorden ‘ dit is het minste wat ik voor jullie kan doen na alles wat jullie voor mij hebben gedaan’.

Amsteldorp 22-5-wederkerigheid-heelijke chocola voor het hele teamAmsteldorp is een hechte buurt, mensen kennen elkaar en houden elkaar in de gaten. Een bewoner waar we in 2019 de tuin deels onttegeld hebben en aangeplant met nwe struiken, bleek recent te zijn overleden. De buurman kwam ons dat sneue nieuws vertellen. Zijn tuin zag er nog mooi uit!
Met gepaste afstand hebben we succesvol met 2/3 (vrijwilligers) op 1 tuin, in aanwezigheid van de meeste bewoners, een prachtige middag beleefd.

Amsteldorp 22-5 vrijwilligers

22-5 Amsteldorp

Amsteldorp 22-5

Sociaal Tuinieren tijdens de coronacrisis

Sociaal Tuinieren ook in tijden van corona? Ja, het kan!

DSC_0537

De meeste bewoners die normaliter wegens sociaal isolement in aanmerking komen voor het Sociaal Tuinieren, waarbij hun tuintjes met groepen vrijwilligers opgeknapt worden, zijn extra kwetsbaar deze tijd. Zij ontvangen nu eerstelijnshulp (medicijnen, boodschappen) via de vele individuele vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij Burennetwerk, Stichting Present en andere organisaties.
Maar zij hebben ook een wens geuit bij woning corporatie Eigen Haard of hun tuintje opgeknapt kan worden met wat bloeiende plantjes. Want zij kunnen dat niet (meer) zelf. En zo geschiedde…
Sociaal Tuinieren in coronatijd betekent dat we niet met groepen vrijwilligers aan de slag kunnen, maar 1 op 1 (1 vrijwilliger in 1 tuin). De vrijwilligers moeten groene vingers hebben, ervaring met tuinieren, want de begeleiding bestaat uitsluitend uit het ter beschikking stellen van gereedschap en materialen.
Op dinsdag 14 en woensdag 15 april heeft een succesvolle pilot plaatsgehad in Amsterdam Noord. Het contact met de blije bewoners verliep via het raam.

DSC_0556

Sociaal Tuinieren 1 op 1 is mogelijk en heel welkom voor die huishoudens die door de corona beperkingen in een nog groter sociaal isolement zijn terechtgekomen. Een bloeiende tuin verbetert het aanzicht van een hele straat, waardoor niet alleen de bewoner, maar ook anderen kunnen genieten van het vrolijke beeld (bloemen, vogels, vlinders), wat het sociale isolement vermindert.

DSC_0550

Geslaagde pilot Sociaal Tuinieren 1 op 1 in Amsterdam Noord

Op 14 en 15 april is er een pilot gestart, op initiatief van woningcorporatie Eigen Haard, om het project Sociaal Tuinieren 1 op 1 te starten in Amsterdam Noord.
Een aantal bewoners die wegens de coronacrisis in een groter sociaal isolement verkeren had de vraag neergelegd bij de wijkbeheerder of hun tuin opgefleurd kon worden. Wegens de jarenlange samenwerking van alle betrokkenen bij het project Sociaal Tuinieren kon het idee van 1 vrijwilliger in 1 tuin (i.p.v gebruikelijk met hele groepen vrijwilligers tuinen opknappen) snel uitgewerkt worden. Op afstand zijn de projectdagen voorbereid.

DSC_0542

Aan de vrijwilligers werd gevraagd of ze tuinkennis hadden en ervaring met tuinwerk, want dat was een voorwaarde, omdat er geen inhoudelijke instructie/begeleiding mogelijk was. De vrijwilligers bestonden uit: medewerkers van Eigen Haard, studenten, een statushouder en een vaste vrijwilliger van Stichting Present. De gereedschappen waren ter beschikking gesteld door de St.Present en werden ter plekke uitgedeeld en beheerd door 2 senior medewerkers van Zone3. Eigen Haard regelde de materialen (vuilniszakken, handschoenen, hesjes etc.) en Hovenier vd Tol doneerde potgrond en bloeiende geraniums. Van Amsterdam Rainproef ontvingen alle bewoners fraaie campanula’s die meteen geplant werden. Via het raam was contact met de blije bewoners goed mogelijk. Tenslotte gaf de zon deze dagen een extra geslaagd tintje.
Fotografie: Elise Brouwer, Eigen Haard.

DSC_0539

Robertien Aberson (coördinator Sociaal Tuinieren Amsterdam)

Methodiek Sociaal Tuinieren online beschikbaar


De methodiek bevat veel filmpjes. Dit filmpje laat goed het effect op de bewoners zien van het Sociaal Tuinieren project.

De methodiekbeschrijving van het Sociaal Tuinieren project is onlangs geheel vernieuwd. Met behulp van deze beschrijving kunnen nu organisaties in heel Nederland volgens de Sociaal Tuinieren methodiek te werk gaan.

Bekijk onze online methodiek hier.

Spetterende Sociaal Tuinieren dag met Amsterdam Rainproof in Bloemenbuurt

In 2017 won Sociaal Tuinieren in samenwerking met Amsterdam Rainproof de WOW prijs voor onze gezamenlijke projectdag in Betondorp. Met o.a. het geld van deze prijs werd in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard een grote Sociaal Tuinierendag georganiseerd waarbij vele samenwerkingspartners samen de tuinen in en rond één straat – de Heggenrankweg – in Amsterdam-Noord opknapten.
De Bloemenbuurt in Amsterdam Noord werd dus op 6 april 2018 weer verwend. 12 tuinen stonden op de lijst.

Om 10.00 uur liep een heel peloton van vrijwilligers naar de tuinen die aan de beurt waren.

IMG_0200Een dame komt er zelfs voor uit Delft. Ook de voorzitter van de Tuinenstichting, Hein Krantz, was aanwezig en deed volop mee!

IMG_0226De bewoners wisten dat we kwamen. Heel leuk om te zien dat tuinen die we vorig jaar hadden opgeknapt er nu nog goed uitzagen.

rainproof_tuinactie

Eén bewoner kon gelukkig weer lachen door ons bezoek. Er was bij hem die nacht ingebroken. Aan het eind van de dag waren er in zijn tuin veel tegels vervangen door struiken en rond zijn regenpijp ligt nu grind. Dat laat het water door. Een dame van 76 werd helemaal gelukkig toen haar tuin van drie jaar klimop woekering werd bevrijd en haar tuinornamenten het daglicht weer zagen. Andere bewoners hadden de buurtregisseur laten weten dat ze niet meer schuw over straat liepen, want hun tuin was nu weer ‘knap’.

IMG_0216

Dit keer werkte de ST ploeg van Tuinenstichting en Present nauw samen met Amsterdam Rainproof. 5 Tuinen werden waterproof gemaakt.

IMG_0223

rainproof 6 april

Zeven tuinen werden opgeschoond en beplant met planten van Intratuin en van donaties van donateurs van de Tuinenstichting. De buurtregisseur regelde meteen even met een bewoonster dat zij de afvalbak voor haar deur adopteerde.

De fotografen van het tijdschrift ‘Stadstuinen’ en van Rainproof hebben alles vast gelegd.

Het was een nuttige en in alle opzichten succesvolle dag. De afsluiting met Rain Beer was helemaal in stijl. Hulde aan:

Tuinenstichting en Present

Amsterdam Rainproof

Intratuin Amsterdam

Eigen Haard, Wijkbeheerder en Coördinator Wijkaanpak; de Tuinenstichting is wijkpartner van Eigen Haard.

Vrijwilligers van Rainproof, NtS/Sociaal Tuinieren, Timberland, Swiss Re Corporate Solutions, Reimarkt woonwinkel en het Rode Kruis.

 Verslag: Riet Ursem, hieronder op de foto met een buurtbewoner tijdens de projectdag:

IMG_0258