Hoe gaat het met tuinen en bewoners in Betondorp, een jaar later?

In 2011 knapten groepen vrijwilligers via Stichting Present Amsterdam 16 tuintjes op in Amsterdam Betondorp, bij mensen die zelf noch het geld, noch de gezondheid, noch het netwerk hadden om hun tuin zelf bij te houden. De Nederlandse Tuinenstichting zorgde voor deskundige begeleiding, voor beplantingsplannen, en voor planten, struiken en bomen om de tuinen duurzaam op te knappen. Hoe staan de tuinen er een jaar later bij? Hoe is het de bewoners vergaan, sindsdien? De bedoeling van het project was nadrukkelijk niet: een eenmalige, incidentele actie uitvoeren. De tuinen zouden worden bijgehouden, en de bewoners zouden worden bezocht door vrijwilligers die zich zouden blijven inzetten, zodat de tuinen mooi zouden blijven, en de bewoners minder eenzaam zouden worden.

Voorjaar 2013 zullen in Betondorp weer nieuwe tuinen worden aangepakt. Nu wordt teruggeblikt op hoe het het afgelopen jaar is gegaan.

Op 31 oktober 2012 kwamen de meest actieve betrokken bij het Sociaal Tuinieren project in Betondorp bij elkaar om de stand van zaken na een jaar te bespreken:

Carlo de Waal: coördinator Stichting Present Amsterdam. Zijn rol: mede-initiator en organisator van het Sociaal Tuinieren project, regelen van groepen vrijwilligers en van de gehele projectlogistiek, leiding geven aan de groepscoördinatoren van Present.

Suzanne Kooij: directeur Nederlandse Tuinenstichting. Haar rol: initiator en ontwikkeling concept Sociaal Tuinieren project, coördinatie vanuit de Tuinenstichting, ontwikkeling methodiek, communicatie.

Marilies Jacobs: tuinontwerpster. Haar rol: ontwerpen van, en toezicht houden op, uitvoering beplantingsplannen, praktische planning onderhoud tuinen door groepen, instructie aan groepen m.b.t. onderhoud tuinen tijdens de projectdagen; begeleiding beplanting.

Nanda Vermeulen: Buurtmeester Betondorp. Haar rol: onderhouden contacten met bewoners, selectie tuinen samen met Present, coördinatie en voorbereiding projectdagen vanuit de buurt zelf, stroomlijnen communicatie tussen bewoners, vrijwilligers en betrokken organisaties.

Béline Geertsema-Key: voorzitter bestuur Nederlandse Tuinenstichting. Haar rol: eindverantwoordelijke voor het project vanuit de Tuinenstichting, mede-ontwerpster beplantingsplannen, advies beplanting, begeleiding groepen vrijwillgers tijdens projectdagen

Corinne Bierman: vrijwilligster Nederlandse Tuinenstichting. Haar rol: verantwoordelijk voor de inzet en begeleiding van individuele, structurele vrijwilligers bij het onderhoud van de tuinen.

Erik Hiemstra: theaterdocent, vrijwilliger via Stichting Present Amsterdam. Zijn rol: verantwoordelijk namens Stichting Present voor het onderhoud en de nazorg van de tuinen en het onderhouden van contacten met bewoners en vrijwilligers in Betondorp.

Bij de bespreking was ook Albert van Woerden aanwezig, beleidsadviseur Civil Society en Vrijwillige Inzet van Stadsdeel Amsterdam Oost, en Carla de Jonge, bestuurslid van de Nederlandse Tuinenstichting.

Buurtmeester Nanda Vermeulen vertelt enthousiast over de impact die het project in de buurt heeft gehad – en nog steeds heeft. Ze denkt met ‘een warm gevoel’ terug aan de projectdagen die in 2011 plaatsvonden. Sindsdien is er heel veel gebeurd in de buurt. Er is een hele ‘groene’ beweging op gang gekomen. Een aantal bewoners zijn gestart met een eigen ‘Groen Doen’ initiatief, dat helaas weer is geëindigd. Wanneer bewoners nu zeggen zelf hun tuin niet meer bij te kunnen houden, zoekt ze zelf soms een vrijwilliger uit de buurt – daar zou ze voorheen niet zo snel aan gedacht hebben. Vanuit Buurtbeheer Transvaal was een onderhoudsproject gestart waarbij bewoners €3,50 per jaar betaalden en daarvoor 4x per jaar onderhoud kregen van herintreders. Het werkte helaas niet zo goed als het Sociaal Tuinieren project, en het initiatief blijkt te duur te zijn om voortgezet te kunnen worden. Zo verschijnen en verdwijnen in de buurt allerlei projecten, maar het Sociaal Tuinieren project blijkt duurzaam, werkt goed en verdient het te blijven. De meeste tuinen die vorig jaar door Present en Tuinenstichting samen zijn opgeknapt, worden nu door vrijwilligers, onder leiding van Erik, onderhouden. Dit zal de komende tijd, met nog wat meer inzet vanuit zowel Tuinenstichting als Present, worden voortgezet. Corinne gaat Erik helpen bij de begeleiding van de vrijwilligers.

Erik is ook enthousiast over het onderhoud van de tuinen en het contact dat hij heeft met de bewoners. Eén van de oudere mevrouwen uit de buurt is ‘als een moeder’ voor hem geworden. Bij de meeste tuinen loopt alles goed, maar bij sommige is het lastiger. Dat heeft ook te maken met de persoonlijkheid van de bewoners en hun houding ten opzichte van hun tuin en van de vrijwilligers die erin komen werken.

Béline en Marilies hebben geconstateerd, dat de vrijwilligers én de begeleiders vanuit Present vaak niet over de know-how beschikken om te weten hoe ze onkruid moeten behandelen, hoe ze de gereedschappen goed moeten gebruiken, en hoe ze moeten snoeien. Daarom zal Marilies een aantal cursussen gaan geven aan de structurele vrijwilligers en aan de begeleiders van Present. Nanda verwacht dat ze door het aanbieden van deze cursussen meer mensen uit de buurt zal kunnen overhalen vrijwilliger te worden.

Na de bespreking wordt door Erik een rondleiding langs de tuinen die hij bijhoudt gegeven. Tijdens de rondleiding geven Béline en Marilies deskundig advies aan Erik met betrekking tot snoei en onkruidbestrijding.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s