Trainingen tuinonderhoud voor vrijwilligers Sociaal Tuinieren

Om de vrijwilligers te motiveren en hen toe te rusten met meer kennis over tuinieren, worden bij het Sociaal Tuinieren project in elk seizoen vrijwilligerstrainingen gegeven door de tuinontwerp(st)er. In deze trainingen wordt uitgelegd welke
planten je op welk moment en op welke manier moet snoeien, welke werkzaamheden passen bij de verschillende seizoenen, wat prettige planten zijn om mee te werken, en er is uiteraard ruimte voor de vrijwilligers om vragen te stellen over dingen waar zij tegenaan lopen in de tuin die ze onderhouden.
Zowel het inhoudelijke deel, waarin vrijwilligers meer leren over tuinieren, als het sociale deel, het samenkomen met andere vrijwilligers die zich ook inzetten voor de tuin van iemand anders, zijn erg belangrijk.

training marlies 14 5 training marlies 14 3

Afgelopen winter gaf tuinontwerpster Marilies Jacobs weer een zeer gewaardeerde training in de Bloemenbuurt, aan de vaste vrijwilligers die zich in deze buurt om tuinen en bewoners bekommeren.

Methodiekbeschrijving Sociaal Tuinieren gereed

Sociaal Tuinieren Methodiekbeschrijving

De methodiekbeschrijving van het Sociaal Tuinieren project is gereed. Met behulp van deze beschrijving kunnen nu organisaties in heel Nederland volgens de Sociaal Tuinieren methodiek te werk gaan.
En dat gebeurt nu ook! Al diverse organisaties hebben interesse in deze methodiek getoond. Sociaal Tuinieren gaat de komende tijd uitwaaieren over heel Nederland.

De methodiekbeschrijving kan hier gedownload worden.