Cursus tuinieren voor bewoners Achillesstraat in het kader van Sociaal Tuinieren

 Op verzoek van Woningstichting Eigen Haard, één van de grotere financiers van het Sociaal Tuinieren project 2014-2015, worden cursussen tuinonderhoud aan groepen bewoners van sociale huurwoningen overal in de stad gegeven. In mei gebeurde dat in de Achillesstraat. De Zichttuin in deze straat is een stuk tuin dat door de buurt is geadopteerd en waarvoor een Vereniging is opgericht. De leden hebben o.a. op zich genomen om het stuk tuin gelegen aan de Achillestraat bij de hoek van het Olympiaplein te onderhouden en te gebruiken.

tuinieren achillesstraat

Tuinontwerpster Marilies Jacobs heeft in de tuin allerlei vragen over de aanwezige planten beantwoord.

De tuin staat erg vol en is dringend aan een grote onderhouds/snoeibeurt toe. Helaas is het voor een deel van de struiken al te laat om nog te snoeien, maar wanneer de haag, de Vlinderstruiken gesnoeid zijn en het gras goed gemaaid zal het er al weer veel beter uitzien. Ook kunnen diverse zaailingbomen verwijderd worden, aldus Marilies.

Achillesstraat

Zij heeft  planten benoemd en per plant is een advies opgeschreven. De opdracht aan de bewoners is nu om de tuin goed te onderhouden, diverse zaailing bomen te verwijderen, de Buddleia‘s(vlinderstruiken) goed te snoeien, en de ligusterhaag rondom te snoeien.

Het plan is om eind september begin oktober weer bij elkaar te komen om de rest van het werk te bespreken en om bollen te planten.

achilles aankondiging

Vrijwilligerscentrale Amsterdam zet zich in Betondorp in

betondorp 1 juli 2

Op 1 juli 2015 heeft een groep van 12 vrijwilligers, collega’s vanuit de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, in het kader van een jaarlijks teamuitje de tropische hitte getrotseerd en onder de bezielende leiding van Suze Peters een vijftal tuinen opgeknapt in Betondorp. Vanuit de NTs waren twee vrijwilligers aanwezig om de groep te versterken. Met elkaar zijn ze vol enthousiasme aan de slag gegaan.

betondorp 1 juli 3

De middag startte in het Brinkhuis, waar Rick Vervloet (Academie van de Stad) de vrijwilligers wat meer vertelde over de wijk Betondorp. De eigenaren van de tuinen die opgeknapt worden, zijn zelf wegens gezondheidsredenen niet in staat om hun tuin zelf bij te houden. Nadat de tuinen door de groep vrijwilligers eenmalig zijn opgeknapt worden ze door het groenteam van de Academie van de Stad structureel onderhouden. Suze Peters heeft de tuinen voorafgaand aan het project geïnventariseerd en heeft tuinkaarten gemaakt waarop duidelijk is aangegeven wat er in de verschillende tuinen gedaan moet worden.

betondorp 1 juli 4

Nadat de groep in kleinere groepen is verdeeld en de nodige gereedschappen en flesjes water zijn verzameld, verspreiden de vrijwilligers zich over de wijk.

Betondorp 1 juli 5

Er wordt, ondanks de brandende zon, met enorm veel energie gewerkt aan het verwijderen van onkruid, het vrijmaken van paden, het poten van nieuwe planten en het afvoeren van tuinafval. In één van de tuinen werd de bestaande, maar niet meer in gebruik zijnde, moestuin nieuw leven ingeblazen.

Betondorp 1 juli 6

Na drie uur werken in de tuinen is het project afgerond en kan worden teruggekeken op een geweldige middag waarin vijf dankbare bewoners blij gemaakt zijn met een opgeknapte voor- en/of achtertuin!betondorp 1 juli 1