Noodzaak project Sociaal Tuinieren in Reimerswaalbuurt vastgesteld

IMG_3724

Op 28 oktober vond een groenwandeling in de Reimerswaalbuurt in Amsterdam-Osdorp plaats, georganiseerd door woningcorporatie Ymere. Doel was te bekijken of dit een geschikte buurt zou zijn om Sociaal Tuinieren verder uit te gaan rollen. De Nederlandse Tuinenstichting, Stichting Present Amsterdam, Ymere, de Stadsboerderij Osdorp en Vooruit! Stichting Studenten voor Samenleving wandelden mee. Vooruit! bleek een prachtige moestuin aangelegd te hebben samen met de bewoners in een binnentuin:

IMG_3716

De privétuintjes en het openbaar groen om de moestuin heen verkeerden echter in een bedroevende staat.

IMG_3734IMG_3742IMG_3744

Ymere is begonnen met de aanpak van het groen in de wijk en wil daarbij Sociaal Tuinieren inschakelen. Er zijn veel knelpunten (te dichte en hoge bosschages, veel prikkelbosjes, doorgeschoten bomen, kapotte bankjes die fungeren als hangplekken voor jongeren, groen dat niet aansluit bij de behoeftes van bewoners, et cetera). Daarnaast zijn ook veel privétuinen die aan het groen grenzen in slechte staat en loopt het een en ander nog wel eens in elkaar over (groen waarvan onduidelijk is of het bij de privétuin hoort of bij het (semi-)openbaar groen). Na de rondwandeling werd besloten, de Reimerswaalbuurt in 2016 inderdaad tot één van de speerpunten te maken van de uitbreding van het Sociaal Tuinieren project naar Amsterdam Nieuw-West. De foto’s spreken boekdelen over de noodzaak ervan.

IMG_3723

IMG_3731IMG_3714