Categorie archief: Sociaal Tuinieren Amsterdam Noord

Sociaal Tuinieren tijdens de coronacrisis

Sociaal Tuinieren ook in tijden van corona? Ja, het kan!

DSC_0537

De meeste bewoners die normaliter wegens sociaal isolement in aanmerking komen voor het Sociaal Tuinieren, waarbij hun tuintjes met groepen vrijwilligers opgeknapt worden, zijn extra kwetsbaar deze tijd. Zij ontvangen nu eerstelijnshulp (medicijnen, boodschappen) via de vele individuele vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij Burennetwerk, Stichting Present en andere organisaties.
Maar zij hebben ook een wens geuit bij woning corporatie Eigen Haard of hun tuintje opgeknapt kan worden met wat bloeiende plantjes. Want zij kunnen dat niet (meer) zelf. En zo geschiedde…
Sociaal Tuinieren in coronatijd betekent dat we niet met groepen vrijwilligers aan de slag kunnen, maar 1 op 1 (1 vrijwilliger in 1 tuin). De vrijwilligers moeten groene vingers hebben, ervaring met tuinieren, want de begeleiding bestaat uitsluitend uit het ter beschikking stellen van gereedschap en materialen.
Op dinsdag 14 en woensdag 15 april heeft een succesvolle pilot plaatsgehad in Amsterdam Noord. Het contact met de blije bewoners verliep via het raam.

DSC_0556

Sociaal Tuinieren 1 op 1 is mogelijk en heel welkom voor die huishoudens die door de corona beperkingen in een nog groter sociaal isolement zijn terechtgekomen. Een bloeiende tuin verbetert het aanzicht van een hele straat, waardoor niet alleen de bewoner, maar ook anderen kunnen genieten van het vrolijke beeld (bloemen, vogels, vlinders), wat het sociale isolement vermindert.

DSC_0550

Geslaagde pilot Sociaal Tuinieren 1 op 1 in Amsterdam Noord

Op 14 en 15 april is er een pilot gestart, op initiatief van woningcorporatie Eigen Haard, om het project Sociaal Tuinieren 1 op 1 te starten in Amsterdam Noord.
Een aantal bewoners die wegens de coronacrisis in een groter sociaal isolement verkeren had de vraag neergelegd bij de wijkbeheerder of hun tuin opgefleurd kon worden. Wegens de jarenlange samenwerking van alle betrokkenen bij het project Sociaal Tuinieren kon het idee van 1 vrijwilliger in 1 tuin (i.p.v gebruikelijk met hele groepen vrijwilligers tuinen opknappen) snel uitgewerkt worden. Op afstand zijn de projectdagen voorbereid.

DSC_0542

Aan de vrijwilligers werd gevraagd of ze tuinkennis hadden en ervaring met tuinwerk, want dat was een voorwaarde, omdat er geen inhoudelijke instructie/begeleiding mogelijk was. De vrijwilligers bestonden uit: medewerkers van Eigen Haard, studenten, een statushouder en een vaste vrijwilliger van Stichting Present. De gereedschappen waren ter beschikking gesteld door de St.Present en werden ter plekke uitgedeeld en beheerd door 2 senior medewerkers van Zone3. Eigen Haard regelde de materialen (vuilniszakken, handschoenen, hesjes etc.) en Hovenier vd Tol doneerde potgrond en bloeiende geraniums. Van Amsterdam Rainproef ontvingen alle bewoners fraaie campanula’s die meteen geplant werden. Via het raam was contact met de blije bewoners goed mogelijk. Tenslotte gaf de zon deze dagen een extra geslaagd tintje.
Fotografie: Elise Brouwer, Eigen Haard.

DSC_0539

Robertien Aberson (coördinator Sociaal Tuinieren Amsterdam)

Sociaal Tuinieren 2017-2018 van start met mooie dag in Bloemenbuurt

Door genereuze bijdragen van een groot aantal vermogensfondsen, waaronder het Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, het Amsterdamsche Fonds, de Haëlla Stichting, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, RCOAK, Ars donandi / Russel – Ter Brugge fonds en Stichting het R.C. Maagdenhuis, én door de structurele bijdrage die we van Eigen Haard ontvangen, kunnen wij in 2017 en 2018 het Sociaal Tuinieren project voortzetten. Wij zijn onze financiers zeer, zeer dankbaar!

ST 5 april Bloemenbuurt

Op 5 april werden de eerste tuintjes opgeknapt van het nieuwe seizoen 2017-2018. Vanwege het stralende voorjaarsweer konden de blije bewoners het wieden en planten goed volgen door regelmatig even buiten te komen.

sociaal tunieren 07042017 1

Vooral met de bewoners die vroeger het tuinwerk met zoveel plezier gedaan hadden en daar niet meer toe in staat zijn was veel contact over de tuinwerkzaamheden.

sociaal tuinieren 5

De vrijwilligers van IHS Markit, een internationaal bedrijf aan de Zuidas, die via Stichting Present Amsterdam deelnamen,  de vrijwilligers van de NTs vanuit het bestuur en de commissie Sociaal Tuinieren en de mannen van Zone3 werden allen welkom geheten door Claudia Boon van  woningcorporatie Eigen Haard die voor de organisatie van de dag een meeting-point had ingericht aan de Heggerankweg.

sociaaltuinieren 07042017 2
De meeste deelnemers hadden groene vingers waardoor het voegen krabben, schoffelen en planten vlot ging en er genoeg tijd was om met de bewoners te praten.

sociaal tuinieren 07042017 3
Alle planten die aangeplant werden,zoals geraniums, zegge, aardbei, duizendknoop en mansoor waren uit diverse tuinen van NTs donateurs geschonken.

sociaal tuinieren 07042017 4
Een bewoner had ook zelf planten gekocht die in de tuin gezet werden. De voorraad is nu op, nieuwe planten zijn welkom!

Sociaal tuinieren 07042017 6
Er wordt samen met Eigen Haard gezocht naar een geschikte opkuilplek in de buurt, zodat er op grotere schaal donatieplanten tijdelijk bewaard kunnen worden.
In diverse tuinen in de Heggerankweg waren ook tuinen opgeknapt in het najaar en de toen aangeplantte tulpen stonden feestelijk te bloeien!
Een buitje regen voor de jonge aanplant zou het resultaat compleet maken….

Grote Sociaal Tuinieren actie in Betondorp en Bloemenbuurt

Het project Sociaal Tuinieren kan weer een nieuw hoofdstuk bijschrijven.


voor en na 1


Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus is er keihard gewerkt door een groep van 16 werkstudenten van het IBO uit België, Italië, Oostenrijk en Nederland.


voor en na 2


Het sociale aspect van helpen, contact leggen met de bewoners en de buurt weer een stukje groener en gezelliger maken, is meer dan geslaagd. Meer dan 30 tuintjes in Betondorp en Bloemenbuurt in Amsterdam zijn onderhanden genomen om ze een ander gezicht te geven.


voor en na 4


Wieden, snoeien, tegels onkruidvrij maken en bakken vol donatieplanten in de tuinen zetten. De bewoners zijn enorm blij met alle inspanningen die verricht zijn en de wijken knappen er zienderogen van op.


voor en na 3


De geholpen bewoners in de sociale woningbouw zijn veelal te oud om fysiek hun tuintjes zelf te onderhouden of kunnen het mentaal niet aan. Sociaal Tuinieren is een geweldig initiatief van De Nederlandse Tuinen Stichting die zelf – en met hulp van professionals en vrijwilligers van de Stichting Present, de Academie van de Stad, Woningbouw Vereniging Ymere en de fotograaf van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam- de bewoners helpen, waardoor die weer kunnen genieten van groen en daarmee de leefomgeving te verbeteren in Amsterdam.


sociaal tuinieren


En … die donatieplanten? Die blijven welkom! Er wachten nog heel veel meer tuintjes om aangepakt te worden. Dus heeft u sterke en gemakkelijke planten over, neem contact met ons op dan halen wij het bij u op.

Hanneke Jager

Tuinontwerpster NTS


Nederlandse Tuinenstichting

info@tuinenstichting.nl

020-6235058

Het secretariaat is maandag, dinsdag en woensdag telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur.


flyer sociaal tuinieren

 

Groot plan voor opknappen tuinen Meeuwenlaan (Amsterdam Noord)

Het samenwerkingsverband Sociaal Tuinieren is door woningstichting Eigen Haard gevraagd om een plan van aanpak te ontwikkelen voor de gehele Meeuwenlaan, de ‘Poort van Noord’ als je van de pont komt. Bij dit grote project zijn de woningcorporaties Eigen Haard en Ymere betrokken, vertegenwoordigers van de bewoners, Stadsdeel Noord en de politie.

Meeuwenlaan 1

De wens van het Stadsdeel is om van de Meeuwenlaan een mooie laan te maken: ‘De Poort van Noord’ als je van de pont komt. Op dit moment zien de meeste tuinen er zeer verwaarloosd uit. Het is de bedoeling een integraal plan voor de hele straat te ontwikkelen, en de tuinen daarna duurzaam te blijven onderhouden met behulp van vrijwilligers, liefst uit de buurt zelf.
In 2015 hebben al een paar projectdagen in tuinen van kwetsbare bewoners plaatsgevonden ter voorbereiding op het grote project dat in 2016 uitgevoerd zal worden.

foto meeuwenlaan 1

Uit de eerste bijeenkomst met de bewoners, oktober 2015, kwam een duidelijke wensenlijst te voorschijn:

–    Aantrekkelijke route vanaf de pont, de Meeuwenlaan als ‘Poort van Noord’:

  • Meer zicht op de voordeuren en ramen vanaf de straat als inbraakpreventie( wens politie)
  • Toegangspaden naar de voordeuren breed genoeg voor hulpdiensten
  • Voldoende plek voor fietsen, zeker daar waar meer bovenwoningen zijn.
  • Bij alle benedenwoningen ruimte voor oplaadpunt en scootmobiel, ook als dat nog niet direct nodig is
  • Gestekelde hagen weg (Berberis thunbergii)

In november en december is de Nederlandse Tuinenstichting hiermee aan de slag gegaan. Er is gewerkt aan een haalbare opzet voor de renovatie van het groene aanzicht van de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord.
Er is op oude foto’s gekeken: de delen van de laan die nu hagen hebben, hadden die vroeger ook al, en het deel met nu de lage houten hekjes had toen hogere hekken van gaas.Het oude deel van de Meeuwenlaan is in Amsterdamse School stijl en van Berlage.

Op 19 december heeft de Tuinenstichting een voorstel gepresenteerd en dit viel in goede aarde, al zijn er nog heel wat hobbels te nemen. Begin 2016 worden de de definitieve plannen aan alle bewoners gepresenteerd, en dan gaat het grote project van start.

We houden jullie op de hoogte!

Noodzaak project Sociaal Tuinieren in Reimerswaalbuurt vastgesteld

IMG_3724

Op 28 oktober vond een groenwandeling in de Reimerswaalbuurt in Amsterdam-Osdorp plaats, georganiseerd door woningcorporatie Ymere. Doel was te bekijken of dit een geschikte buurt zou zijn om Sociaal Tuinieren verder uit te gaan rollen. De Nederlandse Tuinenstichting, Stichting Present Amsterdam, Ymere, de Stadsboerderij Osdorp en Vooruit! Stichting Studenten voor Samenleving wandelden mee. Vooruit! bleek een prachtige moestuin aangelegd te hebben samen met de bewoners in een binnentuin:

IMG_3716

De privétuintjes en het openbaar groen om de moestuin heen verkeerden echter in een bedroevende staat.

IMG_3734IMG_3742IMG_3744

Ymere is begonnen met de aanpak van het groen in de wijk en wil daarbij Sociaal Tuinieren inschakelen. Er zijn veel knelpunten (te dichte en hoge bosschages, veel prikkelbosjes, doorgeschoten bomen, kapotte bankjes die fungeren als hangplekken voor jongeren, groen dat niet aansluit bij de behoeftes van bewoners, et cetera). Daarnaast zijn ook veel privétuinen die aan het groen grenzen in slechte staat en loopt het een en ander nog wel eens in elkaar over (groen waarvan onduidelijk is of het bij de privétuin hoort of bij het (semi-)openbaar groen). Na de rondwandeling werd besloten, de Reimerswaalbuurt in 2016 inderdaad tot één van de speerpunten te maken van de uitbreding van het Sociaal Tuinieren project naar Amsterdam Nieuw-West. De foto’s spreken boekdelen over de noodzaak ervan.

IMG_3723

IMG_3731IMG_3714