Spetterende Sociaal Tuinieren dag met Amsterdam Rainproof in Bloemenbuurt

In 2017 won Sociaal Tuinieren in samenwerking met Amsterdam Rainproof de WOW prijs voor onze gezamenlijke projectdag in Betondorp. Met o.a. het geld van deze prijs werd in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard een grote Sociaal Tuinierendag georganiseerd waarbij vele samenwerkingspartners samen de tuinen in en rond één straat – de Heggenrankweg – in Amsterdam-Noord opknapten.
De Bloemenbuurt in Amsterdam Noord werd dus op 6 april 2018 weer verwend. 12 tuinen stonden op de lijst.

Om 10.00 uur liep een heel peloton van vrijwilligers naar de tuinen die aan de beurt waren.

IMG_0200Een dame komt er zelfs voor uit Delft. Ook de voorzitter van de Tuinenstichting, Hein Krantz, was aanwezig en deed volop mee!

IMG_0226De bewoners wisten dat we kwamen. Heel leuk om te zien dat tuinen die we vorig jaar hadden opgeknapt er nu nog goed uitzagen.

rainproof_tuinactie

Eén bewoner kon gelukkig weer lachen door ons bezoek. Er was bij hem die nacht ingebroken. Aan het eind van de dag waren er in zijn tuin veel tegels vervangen door struiken en rond zijn regenpijp ligt nu grind. Dat laat het water door. Een dame van 76 werd helemaal gelukkig toen haar tuin van drie jaar klimop woekering werd bevrijd en haar tuinornamenten het daglicht weer zagen. Andere bewoners hadden de buurtregisseur laten weten dat ze niet meer schuw over straat liepen, want hun tuin was nu weer ‘knap’.

IMG_0216

Dit keer werkte de ST ploeg van Tuinenstichting en Present nauw samen met Amsterdam Rainproof. 5 Tuinen werden waterproof gemaakt.

IMG_0223

rainproof 6 april

Zeven tuinen werden opgeschoond en beplant met planten van Intratuin en van donaties van donateurs van de Tuinenstichting. De buurtregisseur regelde meteen even met een bewoonster dat zij de afvalbak voor haar deur adopteerde.

De fotografen van het tijdschrift ‘Stadstuinen’ en van Rainproof hebben alles vast gelegd.

Het was een nuttige en in alle opzichten succesvolle dag. De afsluiting met Rain Beer was helemaal in stijl. Hulde aan:

Tuinenstichting en Present

Amsterdam Rainproof

Intratuin Amsterdam

Eigen Haard, Wijkbeheerder en Coördinator Wijkaanpak; de Tuinenstichting is wijkpartner van Eigen Haard.

Vrijwilligers van Rainproof, NtS/Sociaal Tuinieren, Timberland, Swiss Re Corporate Solutions, Reimarkt woonwinkel en het Rode Kruis.

 Verslag: Riet Ursem, hieronder op de foto met een buurtbewoner tijdens de projectdag:

IMG_0258

Sociaal Tuinieren met NL-Doet in de Dichtersbuurt

Op vrijdag 9 maart ging een enthousiaste groep vrijwilligers van ingenieursbureau Arcadis aan de slag om een 6 tuinen op te knappen in het kader van NL Doet, gefaciliteerd door het project Sociaal Tuinieren (ST).

IMG_0377
Rob Spithorst, de gastvrije en ervaren buurtvrijwilliger in de Dichtersbuurt, had samen met Hanneke Jager , ontwerpster bij ST, de tuinen van te voren geselecteerd. Carlo de Waal van St. Present zorgde voor alle benodigde gereedschappen en de overheerlijke lunch. Na het welkomswoord vertelde Rob enkele bijzonderheden over de bewoners om het contact tijdens het tuinieren te stimuleren.
Vanwege het zonnige en aangename weer kon de dag optimaal benut worden.

IMG_0362

De algemene reactie van de bewoners is iedere keer weer dat ze zo genieten van een opgeruimde tuin!
Een oudere man (85), was erg blij met de opknapbeurt van zijn voor- en achtertuin ‘ wat een verschil ! ‘ zei hij telkens. Op de vraag of hij vroeger zelf tuinierde, antwoordde hij dat `we altijd een tuin had gehad en die had opgeruimd, maar aan nieuwe planten kwam hij niet toe` en daar geniet hij nu erg van!

IMG_0368

Deze aardige meneer vertelde dat hij geen bezoek krijgt en behalve de buren niemand kent, hij scharrelde de hele tijd mee in zijn tuin en kon aangeven welk tuinwerk hij graag gedaan wilde. Zie foto.
Ook in de andere tuinen was geanimeerd contact met de bewoners, blije mensen alom!

IMG_0389
Het Sociaal Tuinieren project is jaarlijks in de Dichtersbuurt (woningcorporatie Eigen Haard) actief. Na het opknapwerk worden de tuintjes bijgehouden door een buurt-vrijwilligster die elke woensdag langsgaat.
Na afloop van de succesvolle en gezellige dag, trakteerde Rob op kroketten en frisdrank. Het wijkgebouwtje van Eigen Haard is uitermate geschikt als verzamelpunt.
De 14 vrijwilligers van Arcadis hebben veel werk verzet, het was een hele geslaagde dag!
IMG_0374

Robertien Aberson

Amsterdam Rainproof krijgt WOW prijs voor project Sociaal Tuinieren

 NTs, Amsterdam Rainproof  en Stichting Present gaan in 2018 samen aan de slag met watervriendelijk Sociaal Tuinieren

Iedere twee jaar schrijft het  Platform WOW (Het platform voor samenwerking tussen beheerders van wegen, vaarwegen en water bij de Nederlandse overheid) de WOW-prijs uit voor de beste samenwerking bij (vaar)weg- en waterbeherende overheden.

Amsterdam Rainproof is met het Sociaal Tuinieren-project in Betondorp van 23 juni 2017 uit maar liefst 58 inzendingen als beste project gekozen.

Amsterdam Rainproof is partner van de NTs (Nederlandse Tuinenstichting) in ‘Sociaal Tuinieren’. Met dit project draagt de NTs samen met andere partners actief bij aan de vergroening van steden in de strijd tegen wateroverlast, hittestress en verlies aan biodiversiteit.

Bekijk de videoregistratie van de Sociaal Tuinieren-dag op 23 juli 2017 waarvoor Amsterdam Rainproof de prijs kreeg:

Met het gewonnen bedrag gaat Amsterdam Rainproof samen met de NTs, woningbouwcorporaties, huurders, tuincentra en stichting Present nieuwe watervriendelijke tuinen in Amsterdam realiseren. Het gaat om tuinen waar bewoners zelf niet in staat zijn om voor het onderhoud te zorgen. Hiermee maken ze gezamenlijk de buurt waterbestendiger, leefbaarder en groener.
Het plan is om de actie in het voorjaar van 2018 uit te voeren, tijdens de actiemaand ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’.


tegels er uit, planten er in


​Meer weten over ons succesvolle project ‘Sociaal Tuinieren?’
www.tuinenstichting.nl/sociaal-tuinieren

Het Juryrapport is te lezen op de website van het Platform WOW
www.platformwow.nl/prijsvraag-rapport-wow

​Meer informatie? Neem contact met ons op!
020 6235058 de NTs is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 – 13.00 uur.

samenwerkende partners

Sociaal Tuinieren 2017-2018 van start met mooie dag in Bloemenbuurt

Door genereuze bijdragen van een groot aantal vermogensfondsen, waaronder het Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, het Amsterdamsche Fonds, de Haëlla Stichting, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, RCOAK, Ars donandi / Russel – Ter Brugge fonds en Stichting het R.C. Maagdenhuis, én door de structurele bijdrage die we van Eigen Haard ontvangen, kunnen wij in 2017 en 2018 het Sociaal Tuinieren project voortzetten. Wij zijn onze financiers zeer, zeer dankbaar!

ST 5 april Bloemenbuurt

Op 5 april werden de eerste tuintjes opgeknapt van het nieuwe seizoen 2017-2018. Vanwege het stralende voorjaarsweer konden de blije bewoners het wieden en planten goed volgen door regelmatig even buiten te komen.

sociaal tunieren 07042017 1

Vooral met de bewoners die vroeger het tuinwerk met zoveel plezier gedaan hadden en daar niet meer toe in staat zijn was veel contact over de tuinwerkzaamheden.

sociaal tuinieren 5

De vrijwilligers van IHS Markit, een internationaal bedrijf aan de Zuidas, die via Stichting Present Amsterdam deelnamen,  de vrijwilligers van de NTs vanuit het bestuur en de commissie Sociaal Tuinieren en de mannen van Zone3 werden allen welkom geheten door Claudia Boon van  woningcorporatie Eigen Haard die voor de organisatie van de dag een meeting-point had ingericht aan de Heggerankweg.

sociaaltuinieren 07042017 2
De meeste deelnemers hadden groene vingers waardoor het voegen krabben, schoffelen en planten vlot ging en er genoeg tijd was om met de bewoners te praten.

sociaal tuinieren 07042017 3
Alle planten die aangeplant werden,zoals geraniums, zegge, aardbei, duizendknoop en mansoor waren uit diverse tuinen van NTs donateurs geschonken.

sociaal tuinieren 07042017 4
Een bewoner had ook zelf planten gekocht die in de tuin gezet werden. De voorraad is nu op, nieuwe planten zijn welkom!

Sociaal tuinieren 07042017 6
Er wordt samen met Eigen Haard gezocht naar een geschikte opkuilplek in de buurt, zodat er op grotere schaal donatieplanten tijdelijk bewaard kunnen worden.
In diverse tuinen in de Heggerankweg waren ook tuinen opgeknapt in het najaar en de toen aangeplantte tulpen stonden feestelijk te bloeien!
Een buitje regen voor de jonge aanplant zou het resultaat compleet maken….